Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, ο ενδιαφερόμενος θα βρει το σημείο εισόδου, έτσι, ώστε:

Η διάθεση των πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω δικτυακών υπηρεσιών θέασης, αναζήτησης και τηλεφόρτωσης των γεωχωρικών δεδομένων βάσει ανοικτών προτύπων (OGC). Η διαδικασία εμπλουτισμού, ανανέωσης και ολοκλήρωσης των δεδομένων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη.

Τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής είναι πολλαπλά, ιδιαίτερα σε επαρχιακές περιοχές όπως ο Δήμος Ζίτσας, και κύριοι στόχοι της λειτουργίας της Υποδομής αποτελούν η ελεύθερη πρόσβαση σε ανοικτά γεωαναφερμένα δεδομένα, η άρση του γεωγραφικού αποκλεισμού, η απλοποίηση διαδικασιών και η βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης του πολίτη αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες.

Ποιοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη Γεωπύλη;

Πολίτες

Μηχανικοί/Επαγγελματίες

Φορείς

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Έκδοση βεβαίωσης εντός/εκτός ορίων οικισμού

Με την παρούσα εφαρμογή, ενεργοποιείται η απομακρυσμένη υποβολή αίτησης έκδοσης βεβαίωσης εντός/εκτός ορίων οικισμού. Ο ενδιαφερόμενος, πλέον, μπορεί να πραγματοποιεί από τον υπολογιστή του ψηφιακή αίτηση προς έκδοση βεβαίωσης εντός/εκτός οικισμού απομακρυσμένα από το διαδίκτυο, εισάγοντας τα σχετικά στοιχεία του γεωτεμαχίου ενδιαφέροντος.

Αναγγελία βλάβης ηλεκτροφωτισμού

Σκοπός της εφαρμογής αυτής είναι η απλοποίηση αναγγελίας βλάβης στο δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και η βελτιστοποίηση της διαδικασίας αποκατάστασής της. Ο χρήστης μπορεί να γνωστοποιήσει ενδεχόμενη βλάβη στο δίκτυο, ύστερα από υπόδειξη της θέσης του στύλου ηλεκτροφωτισμού στο χάρτη και συμπληρώνοντας σχετική φόρμα.